REGULAMIN

Konar pożyczki – łatwe jak chwilówki

Regulamin

Definicje:
Serwis – strona internetowa, poprzez którą Użytkownicy mogą otrzymać pożyczki pozabankowe.
Użytkownik – osoba lub firma, która pragnie udzielić pożyczki lub ją otrzymać.
Administrator – właściciel serwisu.
Pożyczka – operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucje określonej kwoty środków pieniężnych.
Inwestor – osoba lub instytucja udzielająca określoną kwotę środków pieniężnych.
Pożyczkobiorca – osoba otrzymująca określoną kwotę środków pieniężnych.
Zgłoszenie – wysłanie wniosku o pożyczkę.
Wniosek – zgłoszenie chęci otrzymania pożyczki, poprzez złożenie w serwisie swojej oferty.
Regulamin – niniejszy regulamin serwisu.
1. Serwis przeznaczony jest dla Pożyczkodawców, poszukujących osób zainteresowanych pożyczkami pozabankowymi oraz Pożyczkobiorców, poszukujących pożyczek pozabankowych.
2. Z serwisu korzystać może każda osoba, jednakże wysyłać wnioski mogą tylko osoby pełnoletnie zdolne do zawierania czynności cywilnoprawnych.
3. Korzystanie z serwisu w celu uzyskania pożyczki pozabankowej i złożenie swojej oferty możliwe jest poprzez wysłanie wniosku ze strony konarpozyczki.pl
4. Po wysłaniu wniosku Użytkownik otrzyma decyzje odnośnie złożonego wniosku o pożyczkę dotyczącej możliwości prezentowania jego oferty w serwisie.
5. Decyzja zostanie wyświetlona po złożeniu wniosku oraz wysłana na emaila Użytkownika podany we wniosku.
6. W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji w celu możliwości otrzymania pożyczki poprzez dodanie swojej oferty i prezentowanie jej przez serwis na głównej stronie firmowego serwisu arkonfinance.pl wskazany jest dalszy kontakt Użytkownika z administratorem.
7. Szczegóły kontaktu podane będą w emailu.
8. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne i zależy tylko od woli Użytkownika.
9. Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawy, aktualizacji oraz do ich usunięcia. Dane osobowe chronione są Polityką Ochrony Danych Osobowych i zgłoszone do GIODO pod nazwą PMW-01e oraz PMW-02p.
10. Dane Użytkownika złożone podczas składania wniosku pozostaną anonimowe i nie będą dostępne dla innych Użytkowników serwisu.
11. Odstępstwem od pkt. 10 jest podany przez Użytkownika kontakt, telefoniczny lub mailowy, który prezentowany będzie przy ofercie Pożyczkobiorcy na stronie www.arkonfinance.pl w Strefie dla Inwestorów.
12. Kontakt Inwestora i Użytkownika odbywać się będzie przez podany przez Pożyczkobiorcę we wniosku adresu mailowego lub kontaktu telefonicznego, który zamieszczony będzie przy ofercie Pożyczkobiorcy.
13.Dane prezentowane w ofertach Pożyczkobiorców na stronie są bezpłatne dla Inwestorów.
14. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji oferty na infolinii wykorzystywane są do celów związanych z weryfikacją Pożyczkobiorcy we własnej bazie danych oraz prezentowaniem jego oferty na stronie dla Inwestorów .
15. Właściciel serwisu nie będzie przekazywał zebranych danych otrzymanych od Użytkowników innym podmiotom w celach reklamowych.
16. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania materiałów reklamowych.
17. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych przesyłanych przez właściciela serwisu dotyczących ofert otrzymania kredytu lub pożyczki.
18. Dane osobowe Użytkowników w celu uzyskania pożyczki nie mogą być przekazywane podmiotom i osobom trzecim.
19. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
20. Serwis zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze swojej bazy danych w każdym momencie po ich rejestracji. Serwis może jednak odmówić usunięcia danych w przypadku, gdy Użytkownik zawarł umowę pożyczki i jest w trakcie jej spłaty. W takiej sytuacji dane zostaną usunięte na wniosek Użytkownika po całkowitej spłacie pożyczki.
21. Serwis nie przyjmuje jakichkolwiek lokat pieniężnych od Inwestorów.
22. Serwis zobowiązuje się do prezentacji ogłoszenia Pożyczkobiorców na stronie arkonfinance.pl w terminie do 24h od podania wszystkich wymaganych przez serwis danych poprzez infolinię. Ogłoszenie prezentowane będzie w serwisie przez okres 30 dni. W przypadku nie wywiązania się serwisu z umowy i regulaminu Pożyczkobiorcy przysługuje całkowity zwrot poniesionych kosztów połączenia.
23. Serwis nie odpowiada za zmianę terminu zawartego w pkt.22 w przypadkach od niego niezależnych.
24. Potwierdzeniem wprowadzenia oferty Pożyczkobiorcy i rozpoczęcie prezentowania jej na stronie dla Inwestorów jest przesłanie na adres email podany przez Pożyczkobiorcę jego indywidualnego kodu Klienta.
25. Inwestor w celu zminimalizowania ryzyka udzielonej pożyczki może dzielić swój kapitał inwestycyjny na wiele różnych pożyczek.
26. Inwestor może równocześnie uczestniczyć w wielu ofertach Pożyczkobiorców.
27. Inwestorzy mają stały i bezpłatny dostęp do serwisu.
28. Inwestor ma prawo do dobrowolnego wyboru oferty pożyczek pod względem jej zwrotu i swojej własnej oceny ryzyka.
29. Serwis nie odpowiada za terminowość spłat udzielonych przez Inwestorów pożyczek.
30. Serwis nie ma wpływu na czas realizacji ofert złożonych przez Pożyczkobiorców, ani nie odpowiada za ich realizację.
31. Kwoty udzielanych pożyczek przez Inwestorów są dowolne i zależne tylko od nich.
32. Inwestor, który zaoferował pożyczkę na określonych warunkach i nie wywiązał się z deklaracji pożyczki oraz w przypadku nakłaniania do wnoszenia jakichkolwiek opłat przez Pożyczkobiorcę przed wypłaceniem pożyczki może zostać zawieszony lub usunięty z serwisu.
33. Pożyczkobiorca może wycofać swoją ofertę w każdym momencie trwania realizacji swojej oferty.
34. Serwis jest pośrednikiem pomiędzy Inwestorem, a Pożyczkobiorcą i nie odpowiada za czynności cywilno-prawne zawarte pomiędzy stronami.
35. Inwestor w panelu oferty pożyczek na stronie dla Inwestorów arkonfinance.pl może sprawdzać oferty Pożyczkobiorców i wybierać najkorzystniejsze z nich.
36. Serwis przyjmuje oferty od Pożyczkobiorców do strony dla Inwestorów odpłatnie, poprzez swoją infolinię.
37. Koszt połączenia z infolinią wynosi 7,69zł za min. z Vat i stanowi on koszt dodania oferty Pożyczkobiorcy wraz z kontaktem do niego i zamieszczenia jego oferty na stronie dla Inwestorów, co jest głównym świadczeniem usług serwisu.
38. Średni czas połączenia z infolinią wynosi 5 min.
39. Maksymalny czas składania oferty przez Pożyczkobiorcę wynosi 30 min. Po przekroczeniu tego czasu opłata nie jest naliczana.
40. Po przekroczeniu 20 min. rozmowy z konsultantem Pożyczkobiorca może zwrócić się do serwisu o telefon zwrotny na koszt serwisu w celu uzupełnienia danych lub uzyskania wszelkich innych informacji.
41. Administrator nie pobiera żadnych innych opłat ani prowizji od Pożyczkobiorcy i Inwestorów przed lub po otrzymaniu lub udzieleniu poprzez serwis pożyczki. W ramach usługi serwis bezpłatnie służyć może konsultacją i pomocą prawną w zakresie oceny ryzyka umowy przedstawionej Pożyczkobiorcy przez Inwestora.
42. Oferta Pożyczkobiorcy prezentowana jest w serwisie przez okres 30 dni na stronie dla Inwestorów.
43. Decyzja pozytywna oznacza pozytywną weryfikację Pożyczkobiorcy we własnej bazie danych i oznacza zgodę administratora na wystawienie oferty Pożyczkobiorcy na stronie dla Inwestorów. Nie stanowi ona w żaden sposób decyzji o przyznaniu pożyczki.
44. Złożona przez Pożyczkobiorcę oferta powinna być adekwatna do jego potrzeb i możliwości jej spłaty przez Pożyczkobiorcę oraz może być wielokrotnie zmieniana podczas czasu jej prezentacji na stronie arkonfinance.pl po zalogowaniu się do serwisu poprzez otrzymane w mailu hasło i login.
45. Oferta Pożyczkobiorcy zostanie usunięta z serwisu w terminie wymienionym w pkt. 42.
46. Oferta Pożyczkobiorcy prezentowana na stronie dla Inwestorów zawierać będzie: proponowaną przez Pożyczkobiorcę wysokość pożyczki, proponowany okres spłaty, proponowaną wysokość raty oraz kontakt do Pożyczkodawcy w postaci nr telefonu lub adresu email.
47. Dane z dokumentów tożsamości i pozostałe informacje uzupełniane na infolinii służą do przygotowania dla Pożyczkobiorcy bezpłatnie w ramach serwisu wzoru umowy, którą może wykorzystać w przypadku zawarcia umowy pożyczki z Inwestorem. W celu uzyskania takiego wzoru umowy Pożyczkobiorca powinien wystosować maila z informacją o chęci jego uzyskania.
48. Serwis nie sprawdza Użytkowników w bik, krd, ani w żadnych innych rejestrach, ale wymaga od Użytkowników świadomych decyzji co do składania wniosków i deklaracji pożyczek.
49. Użytkownik nie będzie wnosił żadnych pretensji do administratora i serwisu w przypadku nie zrealizowania celu jakim jest otrzymanie pożyczki poprzez działanie niniejszego serwisu.
50. Użytkownik zapoznał się i akceptuje koszty połączenia z infolinią.
51. Pożyczkobiorca może zrezygnować z pożyczki przed jej podpisaniem bez podania przyczyny.
52. Administratorem danych osobowych oraz właścicielem serwisu jest Net Media Serwis, ul. Wagrowska 6, 61-369 Poznań. Każdej osobie podającej swoje dane osobowe przysługuje prawo do ich wglądu, poprawiania i usuwania. Dane osobowe poza adresem email, służącemu również w celach reklamowych, wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie do osiągnięcia przez osobę je podającą celu, jakim jest otrzymanie pożyczki. Dane osobowe podawane są dobrowolnie.
53. Pożyczkobiorca może posiadać w serwisie tylko jedną aktywną ofertę. W przypadku złożenia kolejnej, nie zostanie ona dodana do serwisu i nie będzie prezentowana na stronie dla Inwestorów.
54. W przypadku decyzji pozytywnej oraz braku złożenia wniosku przez Pożyczkobiorcę wniosek nie będzie realizowany.
55. W przypadku braku realizacji wniosku dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte. Serwis pozostawia sobie prawo do pozostawienia adresu email do Użytkownika w celach reklamowych
56. Transakcje pożyczek i podpisywanie umów może odbywać się tylko na terenie Polski.
57. Zabrania się proponowania i oferowania pożyczek w innej walucie jak złoty polski.
58. Użytkownik wyraża zgodę na warunki regulaminu.
59. Serwis stosuje pliki “cookies” zgodnie z ich przepisami i najnowszymi zasadami, które opisane są również w polityce prywatności .
60. Użytkownicy wyrażają zgodę na przestrzeganie regulaminu oraz poszanowanie praw administratora oraz serwisu. Wszelkie nadużycia regulaminu mogą spowodować usunięcie oferty Pożyczkobiorcy z serwisu.
61. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.03.2015 r.